-------------------------------------------------------------------------------------- Rumpold, Praha - Kontaktní informace

Rumpold
Provozovna Praha

Kontaktní informace

sídlo společnosti
a kanceláře vedení firmy


RUMPOLD s.r.o.

IČ: 61459364
DIČ: CZ61459364

Společnost RUMPOLD s.r.o.
se sídlem
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha
je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle C vložce 12702

Fakturační adresa
Klimentská 1746/52
110 00 Praha

Recepce
271 737 967
 
221 779 121
Fax
271 735 992
 
221 779 132
Reklamace:
reklamace@rumpold.cz
Mapa…
Jednatel společnosti (generální ředitel)
Ing. Petr Pazdera
pazdera@rumpold.cz
271 737 967
Jednatel společnosti (ekonomika, finance)
Ing. Josef Mašek
masek@rumpold.cz
271 737 967
Jednatel společnosti (obchod, projekty)
Ing. Jan Štefanišin
stefanisin@rumpold.cz
271 737 967
Office manager
Mgr. Markéta Ostárková
ostarkova@rumpold.cz
271 737 967
Hlavní ekonom
Bohumil Dvořák
dvorak@rumpold.cz
221 779 140
Kontroling
Mgr. Daniel Masař
masar@rumpold.cz
221 779 142
Kontroling
Ing. Rudolf Dalecký
dalecky@rumpold.cz
221 779 139
Projekt manager
Jana Krykorková
krykorkova@rumpold.cz
221 779 137
Ekonomický úsek
Bc. Daniel Markovič
markovic@rumpold.cz
221 779 127
Ekonomický úsek
Petra Opltová
opltova@rumpold.cz
221 779 138
Obchodní ředitel
Ing. Milan Tomášek
tomasek@rumpold.cz
221 779 143
Nákup a prodej surovin
Martin Votroubek
votroubek@rumpold.cz
601 551 957
Vedoucí kanceláře obchodního oddělení
Monika Štěpánková
stepankova@rumpold.cz
221 779 135
Obchodní oddělení, NO
Ing. Jitka Baldová
baldova@rumpold.cz
221 779 128
Obchodní oddělení
Soňa Synáčková
synackova@rumpold.cz
221 779 136
Obchodní oddělení
Tereza Košanová
kosanova@rumpold.cz
221 779 126


Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina